Želite saznati više?

Kontaktirajte nas

Informacijska i komunikacijska tehnologija dio je skoro svake naše interakcije i svijeta koje nas okružuje, stoga ne čudi da su projekti vezani uz nju među najisplativijim ulaganjima.

Još od kraja 2013. godine, kada je raspisan prvi javni poziv za sufinanciranje malih i srednjih poduzeća putem strukturnih fondova EU, ovaj se način financiranja pokazao kao odlična prilika za male i srednje poduzetnike s konkretnim projektima i idejama.

IKT sektor jedno je od najvećih područja obuhvaćenih ovim natječajima, a specifično je zbog svoje polivalentnosti. O pokrivenosti IKT sektora unutar fondova EU i konkretnim prilikama za male i srednje poduzetnike razgovarali smo s Renatom Minković, stručnjakinjom za EU fondove iz Hrvatskog Telekoma.

Renata_Minkovic_HT

Renata Minković, stručnjakinja za EU fondove iz Hrvatskog Telekoma

Koji je najveći problem, ili možda izazov, s kojim se Hrvatska susreće kada je u pitanju sektor IKT-a?

IKT je sektor koji se vrlo intenzivno razvija te ima potencijal od minimalno 5000 novih radnih mjesta u Hrvatskoj do 2020. godine. S obzirom na to da se moderne tehnologije danas naslanjaju na IKT, koji je prisutan u gotovo svim područjima života, ovi proizvodi i usluge su važan pokretač produktivnosti i ekonomskog rasta u svim ostalim sektorima.

Investicije u IKT višestruko su isplative jer omogućuju nove procese i inovativne proizvode, stoga se isti mora promatrati kao sveprisutna, horizontalna grana. Dva primarna tematska cilja Operativnog programa za konkurentnost i koheziju su upravo istraživanje i razvoj, a posebno se očekuju velika ulaganja u IKT u segmentu malih i srednjih poduzetnika.

Kako bi se uspješno iskoristila sva ta sredstva, potrebno je osigurati nužne preduvjete u smislu izrađenih strategija za relevantna područja (Broadband i Digitalna strategija), te u skladu s njima osmisliti dobre projekte. Za sve to, potrebni su dostatni, te za ovo područje specijalizirani ljudski kapaciteti, kako u javnom sektoru, tako i u realnom.

Financiranje IKT projekti

Koji su EU fondovi vezani za IKT sektor dostupni Hrvatskoj i koliko sredstava nude?

Hrvatskoj je za proračunsko razdoblje od 2014. do 2020. godine na raspolaganju više od osam milijardi eura iz fondova kohezijske politike. U Europskoj strategiji Europa 2020, jedan od jedanaest tematskih ciljeva EU-a je poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta IKT-a, u okviru inicijative Digitalna agenda za Europu s ciljem širenja brzog interneta, te korištenja prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta za kućanstva i tvrtke. IKT se može pojaviti skoro u svakom projektu, kao i u temama poput istraživanja, inovacija, konkurentnosti.

Za područje Regionalne konkurentnosti u pripremi su natječaji za bespovratna sredstava za ulaganja u poslovnu infrastrukturu, jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, za inovacije kroz primjenu IKT-a te kapacitete za istraživanje, razvoj i inovacije.

Uskoro se očekuje novi natječaj za primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije malih i srednjih poduzeća, ali koja posluju u područjima s nižim indeksom razvijenosti. Namjera je bespovratnim potporama potaknuti uvođenje novih i/ili poboljšanje postojećih rješenja, a EU sufinanciranje u tom natječaju iznosit će do 90%, dok će iznos pojedinačne potpore biti od 100.000 do 1.500.000 kuna. Između ostalog, HUP će se angažirati da se program ICT innovation voucher, koji se provodi u EU, počne provoditi i kod nas, jer osigurava brzo povlačenje sredstava i poduzetnicima omogućava njihovo kvalitetno korištenje. Radi se o vaučerima vrijednosti do deset tisuća eura za investicije u poslovanje preko weba, web trgovine, servise i sl.

U skoroj najavi je i natječaj za male i srednje poduzetnike ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna za podizanje konkuretnosti u turizmu s ciljem poticanja investicija u izgradnju novih, proširenje kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio.

U pripremi je i natječaj za poslovnu infrastrukturu namijenjen i turističkoj poduzetničkoj infrastrukturi za regionalne agencije, poduzetničke inkubatore, jedinice lokalne samouprave i drugo, u kojem će dio sredstava biti uložen i u IKT infrastrukturu. Čak i u Programu ruralnog razvoja od 2014. do 2020. gofine ističe se potreba povećanja korištenja informatičkih tehnologija, odnosno stavlja naglasak na telekomunikacijsku infrastrukturu za proizvođače i obiteljska gospodarstva te njihovo ulaganje u informatičku opremu i računalne programe, kao materijalnu imovinu.

Koji su uvjeti za sudjelovanje?

Uvjeti za sudjelovanje definirani su u svakom natječaju i objašnjeni u uputama za prijavitelje. Mali i srednji poduzetnici prvenstveno moraju zadovoljiti uvjet da su MSP prema EU kriterijima, a prema Vodiču za definiciju MSP-a kojeg je izradila HGK, radi lakšeg snalaženja poduzetnika. Osim toga, trebaju dokazati da ne postoje razlozi za isključenje prijavitelja – poduzetnika te zadovoljiti uvjete pravne i poslovne sposobnosti, slično kao u javnoj nabavi.

Informacijsko komunikacijske tehnologije

Kako aplicirati za bespovratna sredstva, o čemu najviše treba voditi računa te koliko ulaganja zahtjeva priprema takvog projekta?

Poželjno je pratiti sve najave natječaja Ministarstva poduzetništva i obrta, a koji su dostupni i na centralnom internetskom portalu za strukturne fondove RH. Posao izrade samih projekata najbolje je povjeriti kvalitetnim konzultantima s iskustvom čija je pomoć neophodna, pogotovo za poduzetnike koji nemaju iskustva u apliciranju za EU projekte. Konzultante trebaju uključiti u samom početku, kako bi ih usmjerili na aktualne natječaje te zajedno s njima provjerili uvjete natječaja. Poželjno je da poduzetnik, koji razmišlja o EU fondovima ili sličnim potporama, izradi sam nacrt/bitne smjernice svog projekta, a koji bi kasnije poslužio konzultantima za brže pronalaženje adekvatnog natječaja. Nakon identifikacije natječaja/potpore na koju se poduzetnik može prijaviti, konzultant s poduzetnikom razrađuje i opisuje projekt, te definira troškovnik projekta.

Konzultanti trebaju upoznati poduzetnika s dostupnim kreditnim linijama, kako bi se pravovremeno zatvorila financijska konstrukcija projekta, a to se do sada pokazalo kao najveći izazov za korisnike bespovratnih sredstava. Stopa predfinanciranja projekta je oko 30 %, a ostatak sredstava za implementaciju projekta te neprekidni novčani tijek, poduzetnik mora osigurati svojim sredstvima, jer se ostatak novca doznačuje tek po uspješnoj provedbi projektnih aktivnosti.

Zadnji korak u pripremnoj fazi je prijava projekta na određeni natječaj. U sljedeća 3-4 mjeseca od strane nadležnih tijela slijedi evaluacija pristiglih prijava te na kraju odluka o financiranju (ili nefinanciranju). U slučaju odluke o financiranju, poduzetnik s relevantnim nadležnim državnim tijelima potpisuje Ugovor o financiranju, nakon kojeg slijedi realizacija projekta.

U što se konkretno može ulagati putem tih fondova i što to znači za male i srednje poduzetnike?

Poduzetnici mogu ulagati u sve ono što će im omogućiti bolju konkurentnost, osiguranje postojećih radnih mjesta ili otvaranje novih, te izlazak na EU tržište. Za male i srednje poduzetnike na raspolaganju su potpore za ulaganja u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga što uključuje: izgradnju infrastrukture i nabavku opreme (100 milijuna eura) ili samo nabavku opreme (47 milijuna eura). U najavi za 2015. godinu su potpore za poboljšanje poslovnih procesa kroz informacijske i komunikacijske tehnologije za potpomognuta područja, za uvođenje standarda i certificiranje, inovacije, ulaganja u turizam, poticanje internacionalizacije, naprednu poduzetničku poslovnu infrastrukturu, razvoj poduzetničkih poslovnih vještina te potpore razvoju klastera.

Pozitivni primjeri su svi projekti malog i srednjeg poduzetništva koji su do sada dobili financiranje iz IPA pretpristupnih fondova i uspješno odradili realizaciju projekta uz postignute definirane rezultate, te osigurali održivost tih projekata. Osim njih tu su i prvi projekti poduzetnika iz strukturnih fondova RH, koji su dobili financiranje iz potpora za poboljšanje poslovnih procesa kroz informacijske i komunikacijske tehnologije.

Komentirajte

Slažem se

Naša Web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima koje koristimo ili opcije za isključivanje kolačića možete pronaći u POSTAVKAMA.