Želite saznati više?

Kontaktirajte nas

Kod komunikacije faksom nema spam poruka, a svaka poruka ima potvrdu za vrijeme slanja i primanja. Faks je i dalje u upotrebi u mnogim biznisima i tvrtkama, samo što je to danas moderna usluga Cloud Fax. Uz Cloud Fax klasični se faks-uređaj može zamijeniti slanjem i primanjem faks-poruka putem e-maila, interneta i zasebnih aplikacija, pri čemu se ostvaruju značajne uštede, a komunikacija se pojednostavljuje.

Saznajte na koje sve način Cloud Fax pomaže u sektoru trgovine preuzimanjem besplatnog edukativnog materijala ispod teksta.

Ispunite obrazac kako biste preuzeli edukativni materijal
Email:
Industrija:
Djelatnost:
Ostalo:
Veličina poduzeća:


ICT I CLOUD USLUGE

POKRENITE VAŠE POSLOVANJE I POSLUJTE U OBLAKU

Saznajte više

Komentirajte