“Cilj postavljen na pravi način je već napola ostvaren.”

Abraham Lincoln

Postavljanje ciljeva ključno je za postizanje uspjeha u poslovnom svijetu. Bez obzira jeste li zaposlenik, HR stručnjak, vlasnik kompanije ili osoba koja teži organiziranosti i učinkovitosti, postavljanje i ostvarivanje ciljeva ključno je za postizanje uspjeha. Postavljanje ciljeva može znatno promijeniti način na koji poslujete. Istražit ćemo zašto je to tako i kako primijeniti dvije popularne metode: SMART ciljeve i OKR. No prije toga, definirajmo sam pojam cilja.

Što je zapravo cilj

Cilj je željeni rezultat ili krajnji ishod koji želite postići kroz svoje napore, aktivnosti i planove. Ciljevi nam pomažu usmjeriti energiju prema željama, ambicijama ili rezultatima. Često služe kao smjernice i osnova za donošenje odluka i planiranje aktivnosti. Dobro postavljen cilj ubrzava i osigurava realizaciju. Kako bi bio takav treba zadovoljiti neke važne kriterije koje ga čine učinkovitim. Takvi ciljevi se često opisuju kao “SMART ciljevi“. 

Što je SMART cilj?

SMART cilj je jasno definiran i upravo  utjelovljuje karakteristike koje cilj čini uspješnim pripremljenim za realizaciju. Akronim SMART lako je pamtljiva i praktična formula koja pomaže u oblikovanju jer pomaže postaviti ciljeve koji su konkretni, kvantitativno ocjenjivi, izvedivi, usmjereni na važne aspekte i ograničeni vremenskim okvirom, što olakšava njihovo praćenje i ostvarenje. SMART ciljevi su multipraktični i korisni u osobnom, profesionalnom i poslovnom postavljanju životu. 

  • Specifični (Specific): Cilj treba biti jasno i precizno definiran. Ne bi trebao biti općenit niti dvosmislen. Što je cilj precizniji, lakše će biti razumjeti što trebate postići.
  • Mjerljivi (Measurable): Cilj bi trebao biti mjerljiv, što znači da trebate imati način da kvantitativno procijenite napredak prema njegovom ostvarenju. Postavljanjem konkretnih brojki i pokazatelja, moći ćete pratiti kako napredujete u realizaciji cilja.
  • Ostvarivi (Achievable): Cilj bi trebao biti ostvariv i realan. To znači da treba biti izvediv s resursima i vremenom koji su vam na raspolaganju. Postavljanje nerealnih ciljeva može dovesti do frustracije.
  • Relevantni (Relevant): Cilj bi trebao biti relevantan za dugoročne ciljeve i viziju. Treba se uklopiti u širi kontekst vaših ambicija i ne bi trebao biti suprotan drugim važnim ciljevima.
  • Vremenski ograničen (Time-bound): Cilj bi trebao imati jasno definiran rok za realizaciju kako biste  ostali usmjereni i organizirani.

Pored ovih pet kriterija, dobar cilj također bi trebao biti inspirativan i motivirajući. Trebao bi vas potaknuti na akciju i rad. Kada postavljate ciljeve, razmislite o tome kako će njihovo ostvarenje doprinijeti vašem osobnom ili timskom razvoju i zadovoljstvu.

Slijedi 1 primjer loše postavljenog cilja i kako ih možete pretvoriti u SMART ciljeve:

Loš Cilj: “Želim postići veću produktivnost.”

Ovaj cilj je previše uopćen i nepraktičan. Produktivnost je subjektivan pojam, a bez konkretnih parametara teško je utvrditi napredak.

SMART Cilj: “Želim povećati produktivnost na radnom mjestu tako da svakog tjedna završim 20% više zadataka nego u prethodnom mjesecu.”

Ovaj cilj je sad specifičan (20% više zadataka), mjerljiv (možete usporediti broj zadataka), ostvariv (ako se povećate naporom i organizacijom), relevantan (povećava produktivnost) i vremenski ograničen (svaki tjedan).

OKR metodologija postavljanja ciljeva

Druga metoda za postavljanje ciljeva koja sve više dobiva na važnosti je OKR pristup i svojevrsna je inovacija u postavljanju ciljeva i postizanju izvanrednih rezultata. OKR (Objectives and Key Results) metoda se često koristila u startupovima i kompanijama koje teže inovaciji i razvoju. Razlog? Agilnost i uvjetovanost sve bržim potrebama za uvođenje promjenama kojima su kompanije i pojedinci izložene. 

(Objectives) su velike ambiciozne svrhe (ciljevi) koje želite postići, dok su Ključni Rezultati (Key Results) kvantitativni pokazatelji koji mjere napredak prema ostvarivanju ciljeva. OKR pristup pomaže organizacijama da ostanu usmjerene na ključne ciljeve i rezultate, promičući upravo agilnost i suradnju. Također omogućava bolje praćenje i odgovaranje na promjene u okruženju, što je posebno važno u brzo mijenjajućem poslovnom svijetu.

Kako biste uspješno primijenili OKR, morate osigurati da su ciljevi ambiciozni, ali ostvarivi. Primjerice, ako je vaš cilj “Postati lider na tržištu,” ključni rezultati mogu uključivati povećanje tržišnog udjela za 15% ili povećanje broja zadovoljnih klijenata za 20%.

Evo još primjera lošeg i dobrog postavljenih OKR-ova:

Loš cilj: “Želim povećati profitabilnost tvrtke.”

Ovaj cilj je preopćenit i ne pruža konkretne smjernice kako postići povećanje profitabilnosti.

Dobar OKR cilj: “Cilj (Objective): Povećati profitabilnost tvrtke u narednom kvartalu. Ključni Rezultati (Key Results): Povećati bruto maržu za 5% i smanjiti operativne troškove za 10%.”

Ovaj OKR cilj je specifičan (povećanje bruto marže i smanjenje operativnih troškova), mjerljiv (mogu se pratiti konkretni financijski pokazatelji), ostvariv (ciljevi su realni), relevantan (povećava profitabilnost) i vremenski ograničen (u narednom kvartalu).

OKR ciljevi su usmjereni na jasne rezultate i mjerenje napretka, što ih čini učinkovitijima u postizanju ciljeva u usporedbi s općim i neodređenim ciljevima.

Razlozi za rad na vještini postavljanja ciljeva 

Ako dosad rečeno nije ponukalo na akciju evo dodatnih podataka koji predstavljaju motivaciju: 

  1. Prema Gallupovom istraživanju, kompanije koje postavljaju ciljeve i pružaju jasne smjernice svojim zaposlenicima bilježe 17% veći rast u učinkovitosti zaposlenika.
  1. U okviru edukacije i razvoja zaposlenika, organizacije koje koriste eLearning programe za učenje o postavljanju SMART ciljeva i OKR metoda često ostvaruju znatno veći povrat na ulaganje (ROI) u usporedbi s onima koji se ne educiraju.
  1. Prema podacima Harvard Business Review, organizacije koje sustavno koriste OKR metode često postižu svoje financijske ciljeve brže i učinkovitije od onih koje koriste tradicionalne metode postavljanja ciljeva.
  1. Uvođenje SMART ciljeva i OKR metoda može pomoći organizacijama da bolje upravljaju resursima i smanje nepotrebne troškove, čime povećavaju profitabilnost.

Zaključak:

Zaključimo ovaj pregled naglašavajući važnost postavljanja ciljeva u svim sferama života, a ponajviše u poslovnom kontekstu. Bez obzira na razinu poslovne odgovornosti, postavljanje i postizanje ciljeva može biti ključ uspjeha. Kako biste dodatno razvili svoje vještine u postavljanju i upravljanju ciljevima, možete iskoristiti prednosti naših eLearning programa. Ovi programi pružaju strukturirane lekcije i resurse koji vam mogu pomoći da bolje razumijete SMART ciljeve i OKR metodologiju.

Podijelite