Razumijevanje razlike između novčanog toka i dobiti ili neto prihoda može značiti razliku između uspjeha i neuspjeha svakog poslovanja.

Pokrenuli ste vlastito poslovanje i čuli za novčani tok i profit, ali vam nije posve jasno o čemu se točno radi? Svakako razmislite o angažiranju stručnog računovođe koji će vam pomoći navigirati u svijetu poslovnih financija, no u međuvremenu ćemo ukratko objasniti o čemu se radi kada je riječ o ovim ključnim pojmovima. Dobit izgleda dobro u vašim poslovnim izvješćima i može vam pomoći da dobijete financiranje, ali novčani tok može biti važniji za održavanje vašeg poslovanja u teškim vremenima. Najvažnije je da zapamtite kako ih oboje morate držati pod kontrolom kako bi uspješno vodili svoje poslovanje.

Kako funkcioniraju novčani tok i poslovna dobit?

Dobit je računovodstveno izvješće koje prikazuje rezultat oduzimanja troškova od prihoda poduzeća. Na primjer, ako poslovanjem na kraju godine postoji prihod od 250.000 kn i rashod od 150.000 kn, tvrtka tada ima godišnju dobit od 100.000 kuna. Novčani tok odnosi se na kretanje novca u vaše poslovanje i iz njega, obično putem poslovnog računa. Ako je neto novčani tok pozitivan (više novca dolazi nego izlazi), to je dobro za vaše poslovanje. Međutim, ako je negativan, znači da vaše poduzeće troši više nego što zarađuje. Situacija u kojoj su dobit i novčani tok u suprotnosti vrlo je česta za mala poduzeća koja moraju ulagati u imovinu kako bi rasla. Razlozi se uvijek mogu vidjeti u bilanci. Zagonetka pozitivnog profita, a ne tako pozitivnog novčanog toka u biti je računovodstveno pitanje. Za tu se situaciju obično može “kriviti” upotreba gotovine za stvari koje se ne pojavljuju u računu dobiti i gubitka ili je to posljedica vremenske razlike kada se prihodi i rashodi priznaju u odnosu na njihovu naplatu i plaćanje. Računovođe obično sastavljaju financijske izvještaje koristeći obračunsko računovodstvo, kada se troškovi iskazuju samo kada se roba ili usluge potpuno potroše, bez obzira na to kada je račun plaćen. Slično tome, prihodi se iskazuju samo kada je proizvod ili usluga isporučena kupcu i tvrtka je stekla pravo na primanje gotovinske uplate, bez obzira na to kada klijent doista plati. Računovodstvo temeljeno na gotovini, koje prati kretanje gotovine kroz poduzeće radi izračuna neto prihoda, pokazalo bi točniji odraz gotovine tvrtke u banci, no ova metoda nije najbolja praksa jer pokazuje profitabilnost na temelju novčanog tijeka, a ne stvarnu dobit u određenom mjesecu. Standardna računovodstvena praksa slijedi načelo usklađenosti u kojem se troškovi usklađuju s povezanim prihodima u izvještajnom razdoblju.

Likvidnost

Novčani tokovi pokazuju likvidnost poduzeća. Likvidnost je raspoloživost novca za potrošnju i ulaganja, dok profitabilnost pokazuje prihode u odnosu na rashode vašeg poslovanja, a neki od tih troškova ne troše se u gotovini. Na primjer, amortizacija je bezgotovinski trošak poslovanja. To je računovodstveni koncept koji smanjuje vrijednost imovine koja se amortizira za račun dobiti i gubitka, pa utječe na dobit vašeg poslovanja, ali ne i na tijek novca. U računovodstvu, likvidnost je sposobnost tekuće imovine da podmiri tekuće obveze. To je broj likvidne imovine poduzeća kojom se može trgovati na tržištu bez gubitka vrijednosti. Tekuća imovina može se pretvoriti u novac u roku od godinu dana i dostupna je za plaćanje kratkoročnih troškova i dugova. Budući da se može koristiti za otplatu dugova i kupnju brzo i jednostavno, gotovina se smatra standardnom mjerom likvidnosti. Ostala kratkoročna imovina popisana je prema redoslijedu likvidnosti, kojim se očekuje da se pretvori u novac. Imovina poput dionica lako se pretvara u novac i više je rangirana po redoslijedu likvidnosti. Ostala likvidna imovina uključuje štedne račune, potraživanja, oročene depozite, zajednička sredstva i obveznice. Imovina poput zemljišta, opreme i zgrada najmanje je likvidna imovina jer bi mogli proći mjeseci da se ona proda. Smatra se da malo poduzeće ima visoku razinu likvidnosti ako ima velike količine gotovine i druge kratkoročne imovine koja se može pretvoriti u novac u kratkom roku.

Što je važnije – dobit ili novčani tok?

I profit i gotovina važni su za poduzeća iz različitih razloga. Moguće je iskazati dobit i imati negativan tok novca, kao što je moguće imati pozitivan novčani tok i povećati prodaju, ali ne i ostvariti dobit. Za mala poduzeća koja tek počinju, izreka je da je “novčani tok kralj.” Ako prihod od kupaca nije dovoljan za plaćanje računa i ostalih troškova, vaše se poslovanje može zatvoriti prije nego što ostvarite profit. Zbog toga su početnici najrizičniji za zajmodavce. Upravljanje novčanim tokovima važno je u bilo kojem trenutku poslovanja. Na primjer, ako nemate hitnu zalihu gotovog novca, uvijek se može dogoditi da se suočite s problemima u nepredviđenim situacijama poput pandemije, kada kupci prestanu dolaziti. Dugoročno gledano, evidencija o profitabilnosti pokazat će potencijalnim ulagačima i zajmodavcima da je vaše poslovanje održivo i sposobno za rast. Nedostatak novca jedan je od najvećih razloga neuspjeha malih poduzeća, a najteže se s njim nositi kada se posao tek pokreće. Uz mnogo troškova, novac brzo odlazi, a nabava još nije uspostavljena niti vjernost kupaca pridobivena. U takvim situacijama potrebni su i drugi izvori gotovine, primjerice putem privremene kreditne linije, kako bi se poslovanje pokrenulo. Novčani tok osobito je važan za sezonske tvrtke – one koje imaju velike fluktuacije u poslovanju u različito doba godine, poput blagdanskih i ljetnih. Upravljanje novčanim tokovima u ovoj vrsti poslovanja je zahtjevno, ali izvedivo.

Savjeti za upravljanje novčanim tokovima

Upravljanje novčanim tokovima važno je kako biste izbjegli nepredviđene hitne slučajeve i osjećali se sigurno u svakom trenutku svog poslovanja. Neki od načina uspješnog upravljanja uključuju i redovitu kontrolu zaliha. Pratite inventar kako biste mogli bolje procijeniti svoje potrebe i stimulirali potrošnju gotovine. Naplatite svoja potraživanja – postavite raspored naplate, pratite neplatiše i redovito ih podsjećajte na podmirenje dugova. Odlučite kada je vrijeme da prekinete poslovnu suradnju s nekim tko nikad ne plaća i tako razriješite neprofitabilne odnose. Zaključak na kraju je jednostavan i logičan – vodite računa o tome da pratite svoj očekivani prihod od prodaje, održavajte svoje projekcije novčanih tokova i stabilan profit, je sva tri navedena faktora ključna su za zdravo, rastuće poslovanje.

 ]]>

Podijelite