U današnjem globaliziranom svijetu, brza promjena je jedina konstanta. Timski rad nije luksuz, već nužnost. Potiče inovaciju, povećava produktivnost i čini radno mjesto mjestom gdje se ideje rađaju. Ovdje vrijedi poslovna mantra: “Jedan tim, jedan san.”

Kako prepoznati uspješan tim?

Tim je skupina ljudi koja radi zajedno prema zajedničkom cilju, dijeli odgovornosti i međusobno ovisi kako bi postigla uspjeh. Timovi su potrebni i važni jer omogućuju iskorištavanje različitih vještina, iskustava i perspektiva u svrhu postizanja željenih ciljeva ili više od toga, naizgled nemogućih ciljeva. 

Ključne karakteristike uspješnog tima uključuju:

Zajednički cilj: Članovi tima rade prema istom cilju ili skupu ciljeva. Ciljevi su jasno definirani i poznati svim članovima.

Međusobna povezanost: Uspjeh svakog člana tima ovisi o doprinosu ostalih članova. Postoji međusobna ovisnost u izvršavanju zadataka i postizanju ciljeva.

Specifične uloge: Svaki član tima ima određenu ulogu i odgovornost prema svojim vještinama i kompetencijama. Uloge su jasno definirane kako bi se maksimizirao doprinos svakog člana.

Suradnja i komunikacija: Timovi potiču otvorenu komunikaciju i suradnju. Dijalog među članovima potiče razmjenu ideja i informacija.

Razvijanje međuljudskih odnosa: Rad u timu često rezultira razvojem međuljudskih odnosa, povjerenja i solidarnosti među članovima.

Zajednička odgovornost: Tim prepoznaje kolektivnu odgovornost za postizanje ciljeva. Svaki član preuzima dio odgovornosti za doprinos timskom uspjehu.

Sinergija: Sinergija se postiže kada su kolektivni doprinosi članova tima veći od sume pojedinačnih doprinosa.

Više od riječi – rečenica 

Engleska riječ team poslužit će nam da ukažemo na to da timski rad nije samo riječ na papiru, već podloga i ritam rada općenito. Zamislite tim kao dobro podmazani stroj u kojem svaki zupčanik ima svoju ulogu. Svaki za sebe mogu biti vrijedna jedinka no zajedno čine nevjerojatne stvari. To je sinergija individualnih talenata usmjerena prema zajedničkom cilju.

U kontekstu timskog rada riječ T.E.A.M. često se tumači na sljedeći način:

T – Together : Naglašava važnost suradnje i udruživanja snaga. Timski rad često podrazumijeva rad zajedno prema zajedničkim ciljevima.

E – Everyone : Svaki član tima ima svoju ulogu i doprinosi zajedničkom cilju. Ovaj dio naglašava važnost svakog pojedinca unutar tima.

A – Achieves : Ističe sposobnost tima da postigne ciljeve i rezultate. Timski rad trebao bi rezultirati ostvarivanjem ciljeva koji su postavljeni pred timom.

M – More: Ukazuje na činjenicu da zajednički rad može donijeti više nego individualni napor. Timski rad trebao bi proizvesti više ideja, kreativnosti, i učinkovitosti nego rad pojedinaca.

Kako prepoznati loš timski rad?

Slika tima bez dobrog timskog rada je kao dirigent koji pokušava dirigirati orkestrom s glazbenicima koji sviraju različite note. Bez suradnje, disonanca postaje norma, a rezultati su daleko od očekivanih. 

Tim u kojem je timski rad na niskoj razini, a suradnja je odsutna, često pokazuje određene karakteristike koje ukazuju na nedostatak usklađenosti, komunikacije i zajedničkog cilja. Evo nekoliko stvari koje bi mogle ukazati da se radi o takvom timu:

  1. Nedostatak komunikacije: Članovi tima ne komuniciraju efikasno, otvoreno ili uopće. Informacije se ne dijele, a komunikacija je ograničena ili izbjegnuta. To rezultira nesporazumima, gubitkom informacija i nedostatkom jasnoće u vezi s ciljevima.
  2. Individualizam umjesto suradnje: Članovi tima rade izolirano, često više brinući o vlastitim zadacima nego o doprinosu timskom cilju. Nedostaje osjećaj zajedništva. Tim djeluje više kao skupina pojedinaca koji dijele radni prostor.
  3. Nedostatak međusobnog povjerenja: Povjerenje među članovima tima ključno je za uspješan timski rad. Članovi tima izgubili su povjerenja jedni u druge ili nije nikada uspostavljeno, oklijevaju se dijeliti ideje, pitati za pomoć ili preuzeti odgovornost.
  4. Nesigurnost u ciljevima: Članovi tima možda nisu jasni oko zajedničkih ciljeva ili strategije kojom će ih postići. Odsutnost zajedničke vizije negativno utječe na motivaciju i učinkovitost. 
  5. Sukobi i neprijateljstvo: Nedostatak suradnje često dovodi do sukoba i napetosti među članovima tima. Konflikti se javljaju zbog nejasnih uloga, neslaganja oko prioriteta ili čak zbog povreda povjerenja.
  6. Izostanak inovacija: Kada nema suradnje, rijetko dolazi do razmjene ideja. Tim ostaje „na površini“, ne iskorištava svoj potencijal različitih perspektiva i vještina.
  7. Neučinkovitost i gubljenje vremena: Nedostatak suradnje često rezultira greškama, ponavljanjem poslova, gubitkom vremena i niskom produktivnošću. Zadaci se ne izvršavaju na vrijeme jer svaki član tima djeluje izvan konteksta ostatka tima.

Prepoznavanje ovih karakteristika ključno je za pravovremeno interveniranje i poboljšanje timskog rada. Rješenja mogu uključivati uspostavu jasnih komunikacijskih kanala, izgradnju povjerenja, postavljanje zajedničkih ciljeva te poticanje suradničkog i inkluzivnog okoliša.

Provjerite snagu svog tima

Ne možemo se izuzeti. Svi smo igrači u timu uspjeha. Povjerenje, dijeljenje ideja i preuzimanje odgovornosti su ključni koraci. Kao što kaže Steve Jobs:

“Timski rad je sposobnost raditi zajedno prema zajedničkom vizionarskom cilju.”

Koliko je to prisutno i vidljivo u vašem timu? Provjerite kroz odgovore koje možete postaviti kao: 

Zaposlenik: Jesu li ciljevi tima jasni? Osjećam li podršku od kolega?

Voditelj Tima: Kako potičem otvorenu komunikaciju među članovima tima? Jesu li zadaci ravnomjerno raspoređeni?

Svi: Jesmo li kao tim osvijestili svoju snagu u raznolikosti? Kako unaprjeđujemo svoje međusobne odnose?

Timski rad nije samo poslovna strategija i politika, već način života. Kada svi članovi tima voze u istom smjeru, ciljevi postaju stvarnost, a poslovna avantura postaje nevjerojatno uzbudljiva. Priznajmo, put do uspjeha je uvijek ljepši kad ga prolazite zajedno.Naš je zadatak istražiti mogućnosti unapređenja timskog rada kako bismo sebi ali naravno i drugima osigurali ugodnije i produktivnije poslovno ili životno okruženje. Znanje o timskom radu na „klick“ je od vas. Krenite.

Podijelite