To je pravna osoba koja se sastoji od najmanje jednog osnivača i ima ograničenu osobnu odgovornost za obveze društva, što znači da svi osnivači ne odgovaraju osobno za dugove nastale poslovanjem društva.

Ova vrsta poslovnog subjekta zahtijeva osnivački kapital koji se mora uplatiti pri osnivanju, a minimalni iznos propisan zakonom iznosi 2.500,00 EUR.

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) možete osnovati:
putem online servisa START (nudi sve na jednom mjestu bez dodatnih koraka, a dostupan je samo za hrvatske državljane koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)) ili
osobno, dolaskom u nadležno upravno tijelo.

Osnivanje d.o.o.-a uključuje korake kao što su izrada temeljnog kapitala, izrada društvenog ugovora, registracija kod nadležnih institucija poput Trgovačkog suda i Porezne uprave. Prvi korak do osnivanja trgovačkog društva je dolazak kod javnog bilježnika, za što je potrebna osobna iskaznica, adresa sjedišta buduće tvrtke i odabrano ime. Ukupni troškovi otvaranja iznose otprilike 500 eura plus polog temeljnog kapitala. 

Ako čitav proces odradite online putem elektroničke usluge START, troškovi se tada znatno smanjuju (iznose otprilike 100 eura). Korisničke upute za cijeli postupak registracije trgovačkog društva putem portal START nalaze se ovdje. Također, na YouTube kanalu FINA-e nalazi se i video s uputama

OSOBNO otvaranje d.o.o.-a, KORAK PO KORAK:

Poslovni plan: Počnite izradom sveobuhvatnog poslovnog plana koji opisuje ciljeve vaše tvrtke, ciljno tržište, proizvode ili usluge, marketinšku strategiju i financijske projekcije. Taj će plan poslužiti kao temelj za postupak registracije d.o.o. Svakako je preporučljivo informirati se dodatno i proučiti sve uvjete za obavljanje željene djelatnosti. 

Naziv i djelatnost tvrtke: Odaberite jedinstven i dostupan naziv za vaš d.o.o. Naziv mora biti u skladu s hrvatskim pravilima o imenovanju i ne smije kršiti postojeće zaštićene robne marke ili nazive tvrtki. Putem web stranice Sudskog registra možete provjeriti je li ime koje želite slobodno. Nakon naziva, potrebno je odrediti i djelatnosti društva u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007).

Javni bilježnik: Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti sljedeće dokumente: 

 • prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) 
 • osnivački akt – društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba) 
 • izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • odluku o imenovanju članova uprave  
 • potpis direktora ili potpise članova uprave 
 • potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)  
 • odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista) 
 • odluku o određivanju adrese društva.

Trošak ovjere ovisi o visini temeljnoga kapitala i u prosjeku iznosi oko 330 eura, a javni bilježnik tada predaje prijavu u sudski registar. Po upisu u sudski registar rješenje dostavlja trgovački sud, a podaci o upisu objavljuju se bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.

Temeljni kapital: Odredite iznos temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje d.o.o. Minimalni temeljni kapital propisan je zakonom i iznosi 2.500,00 eura i potrebno ga je uplatiti na privremeni račun, u bilo kojoj banci ili FINA-i. Banka će izdati potvrdu o uplati, koja je potrebna za postupak registracije. Obavezno je uplatiti najmanje 625 eura, dok preostali iznos mora biti uplaćen u roku godine dana. 

Postupak registracije: Nakon ovjere dokumentacije, uplate sudske pristojbe koja iznosi 53,09 eura, uplate oglasa u Narodnim novinama koji iznosi 119,45 eura i uplate temeljnog kapitala uplaćenog u banci, javni bilježnik predaje potrebne dokumente (izjavu o osnivanju ili drušveni ugovor) Trgovačkom sudu nadležnom za područje u kojem će vaša tvrtka biti registrirana. Nakon što je registracija društva pri Trgovačkom sudu završena dostavlja se Rješenje o upisu u sudski registar. 

Državni zavod za statistiku: U roku 15 dana od primitka Rješenja o upisu u sudski registar, na Državnom zavodu za statistiku potrebno je zatražiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, te uplatiti iznos od 7,30 eura. Ta Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u bit će vam potrebna za izradu pečata i otvaranje bankovnog računa.

Izrada pečata: Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u. Pečat nije zakonski potreban, koliko je postao dio uobičajene poslovne prakse. Za njega ćete izdvojiti oko 30 eura.

Otvaranje bankovnog računa: Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju u banci možete otvoriti žiro račun. Poslovni subjekt može imati otvorene račune kod više banaka, prema svom izboru, a za otvaranje žiro računa potrebno je imati Izvadak iz sudskog registra ili Rješenje o upisu u sudski registar, te Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku osobnu iskaznicu.

Porezna registracija: Registrirajte svoju tvrtku kod Porezne uprave kako biste dobili jedinstveni identifikacijski broj i ispunjavali porezne obveze. Potrebno je ispuniti RPO obrazac te priložiti kopije Rješenja o upisu u sudski registar, Ugovora o najmu poslovnog prostora, Ugovora o računovodstvenim uslugama (kojeg ste sklopili s odabranim računovodstvenim servisom), te Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u.

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje: Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja, kao i u sustav zdravstvenog osiguranja. Potrebno je pripremiti presliku osobne iskaznice, presliku Rješenja o početku poslovanja, presliku Rješenja o upisu u sudski registar, dvije preslike NKD-a te pečat. U Narodnim novinama je potrebno uzeti Tiskanicu M1P (Prijava o početku osiguranja – za fizičku osobu vlasnika), Tiskanicu M11P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa – za poduzeće), te Tiskanicu 1.

Prvo se s ispunjenim tiskanicama M1P i M11P odlazi na šalter MIO-a. Tiskanica M1P ispunjava se kao djelatnik i M11P kao vlasnik. Nakon prijave za MIO, sa svom dokumentacijom potrebno je otići na šalter HZZO-a i predati Tiskanicu 1 ispunjenu kao zaposlenik. Na HZZO-u zatim treba predati kopiju Rješenja o upisu u sudski registar i NKD te pečat i osobnu iskaznicu.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo: Ako imate prava intelektualnog vlasništva poput zaštićenih znakova ili patenata, preporučljivo je posjetiti ovu instituciju kako biste zaštitili i registrirali svoje intelektualno vlasništvo.

NE ZABORAVITE!

 • Novac na računu društva nije vaš osobni novac – pravno gledano vi ste dvije različite osobe.
 • Nakon što je vaš d.o.o. registriran, imat ćete kontinuirane obveze, uključujući podnošenje godišnjih financijskih izvještaja, plaćanje poreza i poštivanje drugih zakonskih zahtjeva. Preporučljivo je potražiti pomoć računovođe ili poreznog savjetnika kako biste osigurali usklađenost s tim obvezama. 
 • Već nakon prvog mjeseca poslovanja, kao direktor d.o.o.-a, trebate isplatiti plaću direktora. Visina minimalne plaće direktora je propisana, a u 2023. iznosi minimalno 888,67 Eura mjesečno u bruto iznosu. Ako direktor nije zaposlen u poduzeću ni kod nekog drugog poslodavca, Porezna uprava će za svaki mjesec obračunati 366,85 eura doprinosa. 
 • Pri otvaranju tvrtke ne zaboravite se upisati u registar stvarnih vlasnika u FINA-i.

Napomena: Ovaj članak pruža samo općenite informacije, ne predstavlja službenu uputu i ne može se smatrati pravnim ili poreznim savjetom. Prije donošenja bilo kakvih poslovnih odluka, preporučuje se konzultacija s odgovarajućim stručnjacima kako bi se dobile prilagođene i relevantne informacije za specifičnu situaciju.

Podijelite