Posljednjih godina iznimno se povećao broj takozvanih “paušalnih obrta”, čime je obrt kao pravni oblik poslovanja postao iznimno popularan. No ne dajte se prevariti, pridjev paušalni odnosi se samo na način oporezivanja, dok je obrt kao pravni oblik poslovanja – samo jedan. 

Glavna karakteristika obrta je da obrtnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom za obveze obrta, a dijele i isti OIB. Izmjenama Tarife upravnih pristojbi, od 1. rujna 2021. godine ukinuta je pristojba za registraciju obrta, čime je otvaranje obrta postalo u potpunosti besplatno. 

Osnivanje obrta uključuje postupke kao što su registracija obrta kod nadležnih institucija poput Hrvatske obrtničke komore, odabir odgovarajuće djelatnosti, plaćanje obrtničke pristojbe i ispunjavanje drugih administrativnih zahtjeva. 

Obrt možete osnovati:
putem online servisa START – nudi sve na jednom mjestu bez dodatnih koraka, a dostupan je samo za hrvatske državljane koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu (eOI))
– putem online servisa e-Obrt – uz dodatne korake, a dostupan je samo za hrvatske građane (registracija putem online servisa e-Obrt, uz dodatne korake odlaska na HZMO i u Poreznu upravu) 
osobno, dolaskom u nadležno upravno tijelo.

U nastavku donosimo kako to izgleda osobno, korak po korak.

OSOBNO otvaranje obrta – KORAK PO KORAK:

Poslovni plan: Kao i u svakom poslovnom pothvatu, poslovni plan je temelj svakog poslovanja. Važno je znati čime ćete se baviti, s koliko novaca raspolažete, kakvi su vam troškovi i kako zamišljate da će se vaše poslovanje odvijati narednih godina. Poslovni plan nije tek jedan od dokumenata koji se predaje za dobivanje potpora, već ozbiljni plan koji može biti preduvjet uspjeha.

Naziv obrta: Ono što naziv obrta čini jedinstvenim je to da u svom dužem i kraćem obliku mora imati ime i prezime vlasnika. Ujedno, ne podliježe pravilima o imenovanju, kao kada otvarate tvrtku, te je s te strane moguće biti vrlo kreativan.

Djelatnost: Možete izabrati više djelatnosti, ali samo jedna djelatnost može biti glavna. Djelatnost obrta određujete sami, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Pripazite, jer za neke djelatnosti morate ispunjavati određene uvjete. Postoje slobodni, vezani i povlašteni obrti. Slobodni obrti moraju ispunjavati opće uvjete za obavljanje obrta, dok kod vezanih obrta vlasnik, ili netko koga ćete zaposliti, mora imati stručnu osposobljenost, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili položen majstorski ispit. Za povlaštene obrte potrebna je povlastica, odnosno odobrenje nadležnog ministarstva.
Za bolje razumijevanje i prije nego što se odlučite koju djelatnost želite registrirati, svakako provjerite Popis zanimanja za koje se polaže ispit o stručnoj osposobljenosti ili Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima.

Sjedište obrta: Prilikom osnivanja obrta potrebno je odrediti adresu na kojoj će vaš obrt obavljati gospodarsku djelatnost. 

Postupak registracije: Osnovati obrt možete u nadležnom uredu, ovisno o mjestu sjedišta, ili online putem sustava e-obrti. Za otvaranje obrta potrebno je predati zahtjev ispostavi nadležnog županijskog ureda za gospodarstvo na kojem će biti sjedište obrta. Popis svih nadležnih tijela koja zaprimaju zahtjeve možete pronaći na poveznici.
Tijekom predaje zahtjeva, određujete datum kada će vaš obrt početi s obavljanjem svoje djelatnosti, odnosno kada postaje aktivan. Tijekom prijave za registraciju obrta prilažete ugovor o zakupu poslovnog prostora (ako ga imate) ili, ako je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, izjavu o ustupanju poslovnog prostora na korištenje i vlasnički list.

Izrada pečata: Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u obrtni registar, a iako isti nije zakonski potreban, on je dio uobičajene poslovne prakse. Za njega ćete izdvojiti oko 30 eura.

Otvaranje žiro računa: Nakon što ste uspješno registrirali obrt i imate svoju obrtnicu uputite se u odabranu banku na otvaranje računa. Ponesite obrtnicu, osobnu iskaznicu i pečat.

Porezna registracija: U roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti potrebno je izvršiti prijavu obrta u Poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu obrtnika, radi upisa u registar poreznih obveznika. Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti Obrazac RPO koji se može kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti s web stranica Porezne uprave.
Paušalni obrtnici plaćaju paušalni porez tromjesečno, ovisno o poreznom razredu u kojem se nalaze. Važno je znati da obrtnici dohodaši, za razliku od paušalaca, imaju zakonsku mjesečnu obvezu slanja JOPPD obrazaca do 15. u mjesecu. 

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje: Za prijavu na mirovinsko osiguranje potrebno je kupiti Tiskanice M – 11P i M – 1P  u Narodnim novinama, ispuniti ih i odnijeti u ured mirovinskog osiguranja, prilikom čega je potrebno priložiti presliku rješenja o početku poslovanja obrta.

NE ZABORAVITE!

  • Vlasnici paušalnog obrta dužni su imati i predavati Knjigu prometa (u pisanom ili elektronskom obliku) u koju bilježe sve obavljene transakcije obavljene u gotovinskom i bezgotovinskom prometu. Jednom godišnje predaje se PO-SD obrazac poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu godinu poslovanja, a na temelju njega vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza. 
  • Da bi bili usklađeni sa zakonskom regulativnom, potrebno je imati i odluku o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta (na stranicama porezne uprave objavljen je primjer odluke i što je sve potrebno ispuniti).
  • Svaki obrtnik mora imati i Interni akt o fiskalizaciji kojim se donosi odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.
  • Ako ne odaberete opciju paušalnog oporezivanja, tada morate voditi poslovne knjige za svoj obrt i tako utvrđujete stvarne iznose svog dohotka i onda porez plaćate samo na taj dohodak. 
  • Ne zaboravite ni plaćanje članarine turističkoj zajednici, koja se plaća jednom godišnje, kao postotak od ostvarenog prometa.
  • Ukoliko se odlučite prihvaćati gotovinu kao sredstvo plaćanja, proučite kakvih sve fiskalnih blagajna ima na tržištu. Nakon odabira komunicirajte s pružateljem usluga i pratite sve savjete na koji način ćete instalirati blagajnu i prvi puta unijeti cjenik svojih proizvoda ili usluga. Prije postavljanja fiskalne blagajne potreban je Zahtjev za izdavanje certifikata za fiskalizaciju i Ugovor o obavljanju usluga certificiranja (FINA).
  • Osim poreza na dohodak, kao obrtnik dužni ste plaćati i doprinose za obvezna osiguranja: mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te prirez koji je određen prema mjestu gdje je otvoren obrt.

Napomena: Ovaj članak pruža samo općenite informacije, ne predstavlja službenu uputu i ne može se smatrati pravnim ili poreznim savjetom. Prije donošenja bilo kakvih poslovnih odluka, preporučuje se konzultacija s odgovarajućim stručnjacima kako bi se dobile prilagođene i relevantne informacije za specifičnu situaciju.

Podijelite