Author: Goran wgd

Za to, u velikom broju slučajeva, trebamo kvalitetan odnos sa šefom (U ovom članku koristimo termin šef za sve nadređene osobe, bile one žene ili muškarci.); a to je odnos koji se temelji na poštovanju i povjerenju. I zato proaktivan i konstruktivan angažman u izgradnji poštovanja i povjerenja višestruko će se isplatiti.  Upravljati odnosom sa šefom? Mnogi će reći da je nemoguće tako razmišljati govoreći da se tu u startu ne može ništa napraviti. Tu su najčešće u krivu. Upravljati odnosom sa šefom ne znači ništa drugo već aktivno raditi na suradnji koja otvara mogućnosti i pomaže kompaniji, timu i…

Read More