Prema istraživanju organizacije Global Entrepreneurship Monitor (GEM) iz 2020. godine, poslovni inkubatori i tehnološki parkovi prisutni su u više od 170 zemalja diljem svijeta. Prema podacima European Business Network (EBN), mreže koja okuplja poslovne inkubatore diljem Europe, procjenjuje se da postoji više od 2.500 poslovnih inkubatora i tehnoloških parkova u Europi. To ukazuje na široku rasprostranjenost i važnost inkubatora u podršci razvoju poduzetništva. Poslovni inkubatori imaju ključnu ulogu u podršci razvoju novog poslovanja kroz kreativnu kolaboraciju, multidisciplinarnost, fokus na održivost, internacionalnu povezanost, razvoj soft vještina, pristup investitorima i istraživanju.

Prema podacima organizacije National Business Incubation Association (NBIA), koja je vodeća svjetska mreža poslovnih inkubatora, od osnivanja prve inkubatorske organizacije 1959. godine, više od 35.000 poduzeća prošlo je kroz poslovne inkubatore u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je 87% tih poduzeća i dalje bilo aktivno nakon pet godina poslovanja. Prema istraživanju European Business Network, poduzeća koja su prošla kroz poslovne inkubatore u Europi stvorila su preko 80.000 radnih mjesta tijekom razdoblja od pet godina.

Razvoj poslovnih inkubatora u Hrvatskoj

U Hrvatskoj danas postoji oko 60 poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova, koji su postali važan dio gospodarskog ekosustava, pružajući infrastrukturnu podršku, mentorske programe i poslovno savjetovanje mladim poduzetnicima. Povijest poslovnih inkubatora u Hrvatskoj datira još od sredine 1980-ih godina. U to vrijeme, inkubatori su se usredotočili na podršku tehnološkim inovacijama i startupima koji su razvijali nove tehnologije. Prvi inkubatori su osnovani u okviru visokoškolskih ustanova i istraživačkih centara s ciljem komercijalizacije znanstvenih istraživanja. Rani primjeri uspješnih inkubatora su “Zagrebački inkubator poduzetništva” i “Inkubator Baltazar” u Splitu, osnovani početkom 1990-ih godina. Zagrebački inkubator poduzetništva (ZIP) osnovan je 1992. godine kao prvi inkubator u Hrvatskoj. ZIP je bio smješten u Tehničkom sveučilištu u Zagrebu i pružao je podršku tehnološkim inovacijama i startupima.

Razumijevajući važnost inkubatora za poticanje poduzetništva, vlada Republike Hrvatske je tijekom 1990-ih i 2000-ih godina uložila napore u razvoj inkubatorske infrastrukture. Nacionalna strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva postavila je cilj stvaranja mreže inkubatora diljem zemlje kako bi se pružila podrška poduzetnicima u različitim regijama. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine otvorio je nove mogućnosti za financiranje i podršku poslovnim inkubatorima. Kroz razne europske fondove, poput Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), inkubatori su imali priliku dobiti sredstva za svoje programe i aktivnosti.

ZICER – hrvatski inkubator za inovacije i poduzetništvo

Jedan od najistaknutijih primjera podrške poduzetnicima je Zagrebački inovacijski centar (ZICER) – inkubator za inovacije i poduzetništvo. Osnovan s ciljem pružanja podrške i poticanja rasta novih poduzeća temeljenih na znanju i tehnologiji, ovaj inkubator nudi infrastrukturu, resurse i stručnost potrebnu za razvoj poduzetničkih ideja i njihovo pretvaranje u održiva poslovna rješenja. Glavni cilj ZICERa je stvaranje inovativnog ekosustava koji podržava stvaranje i rast novih poduzeća, kao i razmjenu znanja, umrežavanje i suradnju. Inkubator surađuje s vodećim sveučilištima, istraživačkim institucijama, poduzetničkim organizacijama i drugim inkubatorima kako bi stvorio povezanost i pružio dodatne resurse i mogućnosti za svoje poduzetnike. Ova suradnja omogućuje poduzetnicima pristup naprednim istraživanjima, tehnologijama, talentu i tržištima diljem svijeta.

7 razloga za pokretanje novog posla u okruženju poslovnog inkubatora

U današnjem dinamičnom poslovnom svijetu, razvoj novog poslovanja predstavlja izazov za poduzetnike svih profila. No, pojava poslovnih inkubatora promijenila je pravila igre, pružajući ključnu podršku i poticaj novim poduzećima, nadilazeći tradicionalne pristupe i otvarajući put za kreativnu kolaboraciju. Evo sedam načina na koje inkubatori pomažu poduzetnicima:

1.       Stvaranje inspirativnog okruženja

Poslovni inkubatori prepoznaju da okruženje ima snažan utjecaj na produktivnost i kreativnost poduzetnika, zato stvaraju prostor koji potiče inovaciju i zajednički rad. Inspirativno uređene prostorije s fleksibilnim radnim mjestima, modernom infrastrukturom i bogatom prirodnom svjetlošću pružaju idealno okruženje za razvoj novih ideja i stvaranje povezanosti među članovima inkubatora.

2.       Kultiviranje multidisciplinarnosti

Poslovni inkubatori prepoznaju važnost multidisciplinarnog pristupa u razvoju novih poslovnih ideja. Stoga, oni nastoje privući različite stručnjake iz različitih industrija i područja, kako bi potaknuli raznolikost perspektiva i ideja. Inkubatori organiziraju interdisciplinarne radionice, diskusije i projekte koji omogućuju poduzetnicima da nauče jedni od drugih i primijene različite pristupe u razvoju svojih poslovnih modela.

3.       Fokus na održivost i društvenu odgovornost

Poslovni inkubatori prepoznaju važnost održivog poslovanja i društvene odgovornosti. Oni potiču poduzetnike da razmišljaju o ekološkom utjecaju svojih proizvoda i usluga te ih podržavaju u razvoju inovativnih rješenja koja promiču održivost. Inkubatori također potiču društvenu odgovornost poduzetnika, potičući ih da doprinose zajednici kroz volontiranje, donacije i partnerstva s lokalnim organizacijama.

4.       Internacionalna povezanost i globalne prilike

Poslovni inkubatori aktivno surađuju s međunarodnim partnerima kako bi pružili poduzetnicima prilike za globalno proširenje. Inkubatori organiziraju poslovna putovanja, međunarodne konferencije i pomažu poduzetnicima u izgradnji mreže kontakata na globalnoj razini. Osim toga, inkubatori pružaju stručnu podršku u razumijevanju različitih tržišta, kultura i regulativa, kako bi poduzetnici uspješno proširili svoje poslovanje izvan nacionalnih granica.

5.       Razvoj soft vještina i osobnog razvoja

Uz tehničke vještine, poslovni inkubatori prepoznaju važnost razvoja soft vještina i osobnog razvoja poduzetnika. Kroz treninge i radionice, inkubatori podržavaju poduzetnike u razvoju komunikacijskih vještina, liderstva, timskog rada, upravljanja vremenom i samopromocije. Ovi programi osnažuju poduzetnike da postanu cjeloviti lideri koji mogu uspješno upravljati svojim poslovanjem i inspirirati svoje timove.

6.       Pristup investitorima i financiranju

Poslovni inkubatori pružaju podršku u pronalaženju investitora i izvorima financiranja za nove poduzetnike. Inkubatori uspostavljaju odnose s privatnim investitorima, venture kapitalistima i bankama kako bi povezali poduzetnike s potencijalnim investitorima. Također, inkubatori mogu pružiti mentorstvo u pripremi investicijskih prezentacija i pregovorima s investitorima, kako bi poduzetnici imali bolje šanse za uspješno prikupljanje sredstava.

7.       Pristup istraživanju i razvoju

Poslovni inkubatori surađuju s akademskim institucijama i istraživačkim centrima kako bi poduzetnicima pružili pristup najnovijim istraživanjima i tehnološkim inovacijama. Ova suradnja omogućuje poduzetnicima da se koriste najnovijim znanstvenim otkrićima i tehnološkim napretkom, što im daje konkurentske prednosti na tržištu.

Podijelite