U pogledu prikaza cijene trgovac ima osnovnu obvezu da jasno, vidljivo i čitko potrošača informira o cijeni proizvoda ili usluge. Iako se čini kao jednostavna obveza, s konkretnim uputama o tome što se od trgovca zahtijeva, većina će trgovaca posvjedočiti da se iz navedenog pravila malo što zapravo zna za sigurno.

Naime, predmet je tumačenja nadzornih tijela (Inspektorata) kada je cijena jasno prikazana potrošaču i pokazalo se da nijanse dijele trgovce od zavaravanja potrošača i teškog prekršaja, a trgovci to saznaju tek uslijed inspekcijskog nadzora. Ove godine sve se dodatno komplicira, uvođenjem novog pravila kojim zakonodavac želi onemogućiti svojevrsne lažne popuste. Trgovac će biti dužan istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuje tijekom trajanja posebnog oblika prodaje (akcija, rasprodaja, sniženje) i najnižu cijenu koju je trgovac primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje. Ovim se pravilom, dakle, uvodi nova komponenta na koju treba misliti kod prikazivanja cijena.

Većina je poduzetnika svjesna novog pravila, no malo tko zna kako to točno provesti: koje sve cijene treba istaknuti, u odnosu na koju cijenu izračunati postotak popusta?  Trgovci navedeno pravilo trebaju implementirati u svoje poslovanje, prvenstveno osmišljanje strategije provođenja posebnih oblika prodaje. Naime, prema novom pravilu trgovac će morati imati na umu da, ako poveća cijenu netom prije akcije (popusta), ipak ima obvezu pokazati najnižu cijenu koju je proizvod imao u prethodnih 30 dana. U tom slučaju, dakle, za proizvod pokazuje redovnu cijenu (npr. 500,00 kn), ”novu” redovnu cijenu (npr. 700,00 kn) te aktualnu cijenu s popustom (npr. 600,00 kn). Uz takvo iskazivanje cijena, ne čini se da je došlo do sniženja cijene uslijed popusta. Iako je trgovac slobodan mijenjati cijenu proizvoda, ovakve prakse promjene cijene netom prije popusta su još u prethodnoj godini bile upitne, odnosno postoje tumačenja da tako dolazi do zavaravanja potrošača. 

Dodatno, uz uvođenje eura, ova godina za poduzetnike predstavlja posebno izazovno vrijeme po pitanju toga kako prikazati cijene i provoditi popuste. Trebat će misliti na pripremu etiketa za proizvode na kojima će stajati cijena u kunama i u eurima te srednji tečaj po kojem je izvršena konverzija. Pritom na etiketi ne smije stajati cijena ni u jednoj drugoj valuti.

Osim toga, potrebno je prilagoditi račune i reklamne materijale kako bi se cijena za svaki proizvod i uslugu od 5.9.2022. iskazivala u eurima i kunama te uz fiksni tečaj. Dodatno, treba misliti i na promjene cijena proizvoda u kunama, kako bi iznosi u eurima bili ”zaokruženi”. 

Kako biste bili sigurni da ste mislili na sve i uskladili svoje poslovanje, tu smo da pomognemo kod svih izazova. Svoje obveze možete prepustiti stručnjacima – specijalistima za određene segmente poslovanja, da vas upute ili da vode brigu za vas, a vi se posvetite ostvarivanju profita. contact@visioncompliance.eu 

Podijelite