Ovo društvo kombinira prednosti d.o.o.-a (društva s ograničenom odgovornošću) s pojednostavljenim postupkom osnivanja i manjim zahtjevima kapitala, te postoji značajna razlika u načinu vođenja poslovnih knjiga, kao i u visini troškova poreza i ostalih obveznih davanja u usporedbi s d.o.o.. Osnivanje j.d.o.o.-a uključuje slične korake kao kod d.o.o.-a, no s manjim naknadama.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) kao i d.o.o., možete osnovati:
– putem online servisa START (nudi sve na jednom mjestu bez dodatnih koraka, a dostupan je samo za hrvatske državljane koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu (eOI)) ili
– osobno, dolaskom u nadležno upravno tijelo.

OSOBNO otvaranje j.d.o.o.-a, KORAK PO KORAK:

Poslovni plan: Počnite izradom sveobuhvatnog poslovnog plana koji opisuje ciljeve vaše tvrtke, ciljno tržište, proizvode ili usluge, marketinšku strategiju i financijske projekcije. Taj će plan poslužiti kao temelj za postupak registracije.

Naziv i djelatnost tvrtke: Odaberite jedinstven i dostupan naziv za vaš j.d.o.o. Naziv mora biti u skladu s hrvatskim pravilima o imenovanju i ne smije kršiti postojeće zaštićene robne marke ili nazive tvrtki. Putem web stranice Sudskog registra možete provjeriti je li ima koje želite slobodno. Nakon naziva, potrebno je odrediti i djelatnosti društva u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007). Uvijek je dobro provjeriti djelatnosti za koje želite biti registrirani, a cijeli popis djelatnosti možete pronaći na NKD-u te se naknadno savjetovati s javnim bilježnikom. On će imati pouzdane informacije za koje se djelatnosti možete registirati.

Javni bilježnik: Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti sljedeće dokumente: 

  • prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) 
  • osnivački akt – društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba) 
  • izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
  • odluku o imenovanju članova uprave  
  • potpis direktora ili potpise članova uprave 
  • potpise članova nadzornog odbora (ako društvo ima nadzorni odbor)  
  • odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista) 
  • odluku o određivanju adrese društva.

Javni bilježnik tada predaje prijavu u sudski registar, a po upisu u isti rješenje dostavlja trgovački sud, dok se podaci o upisu objavljuju bez odgađanja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.

Temeljni kapital: Odredite iznos temeljnog kapitala potrebnog za osnivanje d.o.o. Minimalni zahtijevani temeljni kapital propisan je zakonom i iznosi 1 euro i potrebno ga je uplatiti na račun. Banka će izdati potvrdu o uplati, koja je potrebna za postupak registracije.

Postupak registracije: Podnesite potrebne dokumente Trgovačkom sudu (sudska pristrojba iznosi 10 eura) nadležnom za područje u kojem će vaša tvrtka biti registrirana. Potrebni dokumenti obično uključuju Društveni ugovor, bankovnu potvrdu o uplati temeljnog kapitala, dokaz o plaćanju administrativnih pristojbi i druge potporne dokumente prema potrebi.

Izrada pečata: Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar, a isti nije zakonski potreban, koliko je postao dio uobičajene poslovne prakse. Za njega ćete izdvojiti oko 30 eura.

Državni zavod za statistiku: U roku 15 dana od primitka Rješenja o upisu u sudski registar, na Državnom zavodu za statistiku potrebno je zatražiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, te uplatiti iznos od 7,30 eura.

Otvaranje bankovnog računa: Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju u banci možete otvoriti žiro račun, a sa sobom u banku ponesite Rješenje o upisu u sudski registar, Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku, te osobnu iskaznicu.

Porezna registracija: Registrirajte svoju tvrtku kod Porezne uprave kako biste dobili jedinstveni identifikacijski broj i ispunjavali porezne obveze. Potrebno je ispuniti RPO obrazac te priložiti Rješenje o upisu u sudski registar, Ugovor o najmu poslovnog prostora, Ugovor o računovodstvenim uslugama (kojeg ste sklopili s odabranim računovodstvenim servisom), te Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u.

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje:  Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja, kao i u sustav zdravstvenog osiguranja. Potrebno je pripremiti presliku osobne iskaznice, presliku Rješenja o početku poslovanja, presliku Rješenja o upisu u sudski registar, dvije preslike NKD-a te pečat. U Narodnim novinama je potrebno uzeti Tiskanicu M1P (Prijava o početku osiguranja – za fizičku osobu vlasnika), Tiskanicu M11P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa – za poduzeće), te Tiskanicu 1.

Prvo se s ispunjenim tiskanicama M1P i M11P odlazi na šalter MIO-a. Tiskanica M1P ispunjava se kao djelatnik i M11P kao vlasnik. Nakon prijave za MIO, sa svom dokumentacijom potrebno je otići na šalter HZZO-a i predati Tiskanicu 1 ispunjenu kao zaposlenik. Na HZZO-u zatim treba predati kopiju Rješenja o upisu u sudski registar i NKD te pečat i osobnu iskaznicu.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo: Ako imate prava intelektualnog vlasništva poput zaštitnih znakova ili patenata, preporučljivo je posjetiti ovu instituciju kako biste zaštitili i registrirali svoje intelektualno vlasništvo.

NE ZABORAVITE!

  • Sva novootvorena trgovačka društva (bez obzira na to jesu li d.o.o. i j.d.o.o.) obvezna su u roku od 3 mjeseca od osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Zahtjev se dostavlja putem propisanog obrasca nadležnom sudskom registru, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Sadržaj Obrasca može se preuzeti iz Priloga Pravilnika o načinu upisa u sudski registar, a adrese trgovačkih sudova možete pronaći ovdje.
  • Isto tako, prema Zakonu o parničnom postupku, sve pravne osobe trebaju zatražiti pristup informacijskom sustavu e-Komunikacije sa sudovima.

Napomena: Ovaj članak pruža samo općenite informacije, ne predstavlja službenu uputu i ne može se smatrati pravnim ili poreznim savjetom. Prije donošenja bilo kakvih poslovnih odluka, preporučuje se konzultacija s odgovarajućim stručnjacima kako bi se dobile prilagođene i relevantne informacije za specifičnu situaciju.

Podijelite