Author: Dina Hrastović

Svijest o tome da uspjeh kompanije ovisi o kvaliteti i motivaciji njenih timova nijenovost, no u današnjem je dinamičnom poslovnom okruženju jača no ikad. Teambuilding je, naravno, već davno prepoznat kao jedan od najboljih načina za izgradnjupovjerenja, jačanje suradnje, i u konačnici veće produktivnosti i angažmana timova injihovih članova. Kad god se spomene team building pada nam napamet cijeli niz opcija, zar ne? Odraftinga na brzim vodama, potrage za blagom, pa do jedrenja i drugih sportskih izabavnih aktivnosti. Sve su to sjajna rješenja i svakako ih treba nastaviti prakticirati,no zahtjevnost trenutka traži od nas da razmišljamo van okvira. Pitanje koje…

Read More